Så undviker du identitetsstölder genom öppna nätverk

För dig som befinner dig utomlands eller av andra anledningar inte har surf på mobilen kan öppna nätverk locka. Nyligen har det dock rapporterats att flera personer har fått sina identiteter stulna genom att använda denna typ av nätverk. För att skydd dig mot denna typ av brott finns det flera saker att tänka på, bland annat att teckna ett ID-skydd.

Identitetsstölder via öppna nätverk vanligare

Du som använder ett mobilabonnemang ansluter troligtvis sällan till ett öppet nätverk, men i flera situationer kan det ändå inträffa. Ett exempel är när du har slut på surf, eller när du befinner dig utomlands. Det är vid dessa situationer som du bör vara extra vaksam eftersom allt fler rapporterar om att ha fått sin identitet stulen via denna typ av nätverk. Själva stölden kan gå till på flera olika sätt. Antingen kan det vara ett ”falskt” nätverk som imiterar exempelvis ett hotell. Efter du anslutit fiskar de efter dina privata uppgifter. Det kan även ta formen av helt vanliga nätverk som någon har kapat och övervakar.

Undvik identitetsstölder genom ID-skydd

För dig som vill minska eller helt eliminera risken för att drabbas av detta finns det flera saker att tänka på:

  1. Använd alltid din mobilsurf. Även om det i vissa länder kan vara kostsamt kan det vara klokt att hålla sig till sin mobilsurf. Detta eftersom den trafik som går via ditt vanliga nätverk är krypterat och förhindrar identitetsstölder mycket effektivt.
  2. Köp ett kontantkort i landet. För dig som ska vara utomlands länge kan det vara klokt att skaffa ett lokalt kontantkort. Detta eftersom dessa ofta har en låg taxa för surf och därför har du ingen anledning att använda öppna nätverk.
  3. Teckna ett ID-skydd. För att verkligen skydda dig mot alla former av identitetsstölder kan det vara klokt att teckna ett ID-skydd. Ett ID-skydd hjälper dig förebygga en identitetsstöld, men hjälper dig även om du skulle drabbas. Ska du teckna ett identitetsskydd kan det vara klokt att jämföra dessa på ID-skydd.nu innan. Genom att jämföra får du en bild över de olika tjänsterna och kan välja den som passar dig bäst.
  4. Anslut alltid till legitima nätverk. Om du verkligen behöver använda ett Wi-Fi nätverk måste du säkerställa att det är vad det utger sig för att vara. Befinner du dig på ett hotell kan du exempelvis kolla hos receptionen så att det är rätt nätverk. På restauranger och liknande kan detta vara betydligt svårare och därför krävs viss försiktighet.

Genom att följa dessa steg minskar du din risk för att drabbas betydligt. Genom att skaffa ett ID-skydd får du även skydd om du skulle drabbas, vilket ger ett betydligt mer omfattande skydd.