Mobiltelefoni på flyg

Mobiltelefoni flygplanDet är mycket vanligt att flygbolag kräver att passagerarna stänger av mobiltelefoner, surfplattor och liknande vid start och landning. Däremot brukar dessa få användas under själva flygningen. För att uppkoppling ska kunna ske måste däremot ett radionät finnas på flygplanet. Det är därmed helt upp till flygbolagen att avgöra vilken tillgång som ska finnas. Länder inom EU har däremot en del bestämmelser att följa.

Internationella bestämmelser

Några internationella överenskommelser finns än så länge inte gällande mobilanvändning eller internetanvändning på flyg. Däremot finns flera beslut inom EU som skapat bestämmelser för de flygbolag som trafikerar inom EU. Beslutet togs 2008 att samtliga medlemsstater ska ha ett öppet nät på GSM1800-frekvens. Däremot får detta enbart användas så länge som planet är på minst 3000 meters höjd. I dessa bestämmelser finns även en rekommendation från EU att samtliga medlemsstater följer vad som kallas för ”mutual recognition” vilket betyder att flygbolagen inte ska behöva söka tillstånd från samtliga länder som man passerar. Tillsynen gällande dessa bestämmelser ligger sedan 2008 hos EU.

När dessa krav genomfördes 2008 av EU hade Sverige inte några svårigheter med anpassning av reglerna. Detta då landet redan 2007 hade tillämpat detta.

Enkelt att använda sin egen mobil

I och med reglerna som infördes i EU 2008 har det blivit betydligt enklare att använda sin egen telefon vid mobiltelefoni på flyg inom EU. Det gör att resenärens egen mobil går att använda ombord på planen och att det går att ringa via det mobilabonnemang som används.

Däremot kan man inte koppla upp sig på 3G utan all uppkoppling sker via det system som finns i planet och som ligger på GSM1800-frekvensen. Detta har kontakt med satelliter som i sin tur har kontakt med det markbundna nätet. Det är även viktigt att vara medveten om att taxan som gäller för att ringa från flygplan kan skilja sig rejält mot den taxa som används på marken.