Behålla numret vid operatörsbyte

OperatörsbyteNär mobiltelefonin växte fram i Sverige var det från början omöjligt att byta operatör utan att byta telefonnummer. En stor nackdel med detta var att kunderna kände sig bundna till en operatör även om det fanns billigare alternativ. Detta eftersom man ansåg det vara viktigt att ha kvar samma nummer.

Idag är det betydligt enklare att byta operatör utan att för den skull behöva byta nummer. Genom detta skapas även en större flexibilitet hos kunderna. Detta kallas för mobil nummerportabilitet och gäller både för de som har abonnemang och de som har kontantkort.

Detta gäller för att behålla numret vid operatörsbyte

Skyldighet att lämna – inte ta emot

Enligt lag är operatörerna skyldiga att lämna ifrån sig nummer. Med andra ord ska en kund kunna lämna en operatör till förmån för en annan utan att detta ska kunna stoppas. Däremot finns inte något krav på att den nya operatören måste ta emot detta nummer. I vissa fall kan det alltså bli problem att behålla nummer vid operatörsbyte vilket i detta fall alltså beror på den nya operatörens regler.

Ett byte kräver registrering

För att ett nummer på ett oregistrerat kontantkort ska kunna förflyttas krävs det först att det registreras på nuvarande operatör.

Nya operatören står för överföring

Den som vill byta operatör och behålla sitt nummer vid operatörsbytet ska kontakta den nya operatören. Det är sedan de som kontaktar den gamla för att få överföringen ordnad.

Bindningstiden kan begränsa flytt

Många mobilabonnemang har en bindningstid och därefter en uppsägningstid. Det kan vara möjligt att flytta numret ändå men då kan kunden behöva betala för både det nya och det gamla avtalet. I detta fall är det alltid bäst att fråga nuvarande operatör om vilka regler som gäller.

Det går även att byta på operatörslåsta telefoner

Med operatörslåst telefon menas att telefonen enbart kan användas om man har en specifik operatör. Men abonnemanget är inte knutet till denna telefon. Därmed kan man behålla numret vid operatörsbyte förutsatt att en annan telefon används. När bindningstiden är slut på telefonen kan vilken operatör som helst användas. Däremot brukar det tillkomma en upplåsningskostnad för att göra telefonen tillgänglig för samtliga operatörer.

Alltid gratis att lämna operatör

Den operatör som lämnas får aldrig ta ut någon avgift för flytten. Däremot kan den nya operatören ta en viss avgift för nummerflytten.