Mobilt internet utomlands

Att använda mobilt internet utomlands kan bli mycket dyrt. Detta framförallt om det sker i länder som inte är inom EU. Under 2017 bestämdes nämligen att operatörer inom EU inte fick ta ut extra avgifter för roaming.

roamingPriser och regler för MMS och Internet inom EU

Under 2017 har det bestämts att operatörer inte längre får ta ut roamingavgifter för surf inom EU. Operatörerna kan dock ha möjlighet att ta ut en viss avgift om de kan vissa att roamingen kostar operatören för mycket. Än så länge har ingen operatör ansökt om detta. Vissa operatörer kan också ha ett visst ”tak” för hur mycket du får surfa utanför landet. När du överskrider denna gräns ska dock en varning skickas ut automatiskt.

Skydd för dig som användare av mobilt internet

Så länge som det är ett land inom EU som besöks gäller följande:

Pristak

Om någon operatör i framtiden skulle ansöka om att få ta ut en avgift inom EU finns det även ett pristak. Det innebär att de inte kan ta ut ett större pris än vad som har fastställts av EU, vilket ofta är en relativt billig taxa. Eftersom att pristaket uppdateras kan detta vara värt att kolla upp om din operatör mot förmodan skulle driva igenom en sådan förändring.

Surftak

De operatörer som begränsar hur mycket du kan surfa inom EU använder sig ofta av varningar när du uppfyllt denna kvot. Detta för att du inte ska överraskas av telefonräkningen när du kommer hem, något som tidigare drabbat många.

Pristak och varningssystem finns däremot inte lika utbrett i länder utanför EU. Det betyder att man bör vara extra uppmärksam på kostnaderna och begränsa dessa tydligt om ett land utanför EU besöks. Systemet med pristak ska användas i det fall som värdnätsoperatören tillåter att övervakning sker gällande hur mycket data som kunden använder. En övervakning som då måste ske i realtid.

I det fall som denna övervakning inte går att tillämpa ska personen få ett sms om att man kommer till ett land där kostnadstaket inte är aktivt.

Använda mobilt internet utomlands – Tänk på att:

Använd WiFi

Använd i första hand gratis WiFi som brukar finnas på hotell, bibliotek och köpcentrum.

Stäng av mobil data

Det är framförallt kostnaden för internet som kan bli mycket hög. Ta därför för vana att stänga av Mobil Data på telefonen vilket gör att internet inte går att nå via ordinarie operatör.

Nationellt SIM-kort

Mycket ofta är det billigare att köpa ett SIM-kort i det land man befinner sig och surfa på detta istället för att använda sitt eget mobila internet utomlands.

Undantag

Larmnumret 112 fungerar inom hela EU och är alltid kostnadsfritt. Många gånger går det även att ringa detta nummer även om du annars inte har täckning för andra samtal.