Täckning

Så länge man befinner sig i en stad brukar det inte vara några problem med täckning för mobiltelefoni. Enligt undersökningar av PTS (Post och Telestyrelsen) är också en stor del av konsumenterna nöjda med den täckning som mobiloperatörerna erbjuder. Men samtidigt finns det delar av Sverige där täckningen är dålig eller där det inte finns täckning alls. Än så länge är det inte någon operatör som har täckning över hela landet.

Det förekommer även att operatörer inte har täckning på vissa delar av de områden som de anser sig ha täckning på. Detta beror på att operatörerna räknar ut teoretiskt var de ska kunna erbjuda täckning men av förklarliga skäl har de inte testat varje liten unik plats.

Detta avgör täckningen

TäckningDet finns en rad olika faktorer som avgör hur bra täckning som kunden får. Bland annat kan följande påverka:

Natur

Något som kan göra att mobiltäckning helt och hållet försvinner på vissa platser är naturinslag med exempelvis berg eller dalar.

Operatörens täckningsgrad

En stor faktor som avgör täckningen är hur mycket operatören har byggt ut sina egna nät och hur mycket de hyr in sig på andras nät. Det finns delar av Sverige där det nästan enbart är Telias nät som fungerar. Därmed kan man välja mellan att ha Telia som operatör eller någon annan operatör som hyr in sig på företagets nät.

Stor efterfrågan

Det kan även uppstå problem med täckning om ovanligt många vill komma åt nätet samtidigt. Ett klassiskt exempel är vid tolvslaget på nyårsafton då väldigt många ringer och skickar sms. Sker detta på en plats med sämre täckning är risken stor att den blir än sämre under dessa högintensiva minuter.

Väggar och tak

Inomhus är det ofta sämre täckning än utomhus. Detta framförallt om det är ovanligt tjocka och väggar eller tak.

Typ av telefon

En smartphone har generellt sämre täckning än en klassisk telefon. Detta till viss del på grund av antennerna idag är inbyggda i större utsträckning än tidigare. De som har problem med dålig täckning kan därmed med fördel prova modeller med antenn även om utbudet av dessa är starkt begränsat.

Handsfree kan skapa bättre förutsättningar

Genom att hålla i telefonen eller ha den i fickan kan mottagningen försämras. Därmed kan handsfree vara ett sätt att öka kvalitén på samtalen.

Riktantenn

Idag är det få mobiltelefoner som har ingång för extern riktantenn. Men om så finns kan en antenn kopplas in som sedan exempelvis kan sättas på hustaket. En bra lösning för de som bland annat har dålig täckning i sommarstugan.