Mobilt internet utomlands

Att använda mobilt internet utomlands kan bli mycket dyrt. Detta framförallt om det sker i länder som inte är inom EU. Inom EU finns nämligen ett pristak gällande hur mycket som operatörerna får ta ut per MB i roamingavgifter. Utöver det finns det inom EU ett varningssystem som gör att användaren inte ska surfa för allt för stora summor med mobilt internet.

roamingPriser och regler för MMS och Internet inom EU

Den 1:a juli 2015 sattes ett maxpris på 2,33kr/Mb när mobilt internet används utomlands (inom EU). Enligt denna lag ska mobiloperatörerna ta betalt per kilobyte som används. Däremot finns inte lika tydliga regler gällande MMS. Här kan operatörerna välja mellan två alternativ. Antingen kan de ta betalt per skickat MMS eller så finns möjligheten att ta betalt per megabyte som detta MMS består av. Vilken prisbild som används kan ses på mobiloperatörernas hemsidor.

Skydd för dig som användare av mobilt internet

Så länge som det är ett land inom EU som besöks gäller följande:

Pristak

Varje år (1 juli) uppdateras pristaket som gäller över hela Europa. Som nämnts ovan är detta år 2015 på 2,33kr/Mb.

Surftak

Utöver pristak finns det även ett varningssystem inom EU som gör att de som surfat för mer än 50Euro får ett automatiskt meddelande som säger att denna spärr är nådd. Detta gör användaren uppmärksam på kostnaden för mobilsurfningen.

Pristak och varningssystem finns däremot inte lika utbrett i länder utanför EU. Det betyder att man bör vara extra uppmärksam på kostnaderna och begränsa dessa tydligt om ett land utanför EU besöks. Systemet med pristak ska användas i det fall som värdnätsoperatören tillåter att övervakning sker gällande hur mycket data som kunden använder. En övervakning som då måste ske i realtid.

I det fall som denna övervakning inte går att tillämpa ska personen få ett sms om att man kommer till ett land där kostnadstaket inte är aktivt.

Använda mobilt internet utomlands – Tänk på att:

Använd WiFi

Använd i första hand gratis WiFi som brukar finnas på hotell, bibliotek och köpcentrum.

Stäng av mobil data

Det är framförallt kostnaden för internet som kan bli mycket hög. Ta därför för vana att stänga av Mobil Data på telefonen vilket gör att internet inte går att nå via ordinarie operatör.

Nationellt SIM-kort

Mycket ofta är det billigare att köpa ett SIM-kort i det land man befinner sig och surfa på detta istället för att använda sitt eget mobila internet utomlands.

Undantag

Larmnumret 112 fungerar inom hela EU och är alltid kostnadsfritt. Många gånger går det även att ringa detta nummer även om du annars inte har täckning för andra samtal.